Description

bealaí ina múnlaíonn inscne dáilte cumhachta ag gach leibhéal den tsochaí

Additional notes and information

Ar na patrúin is buanseasmhaí i ndáileadh cumhachta tá neamhionannas idir mná agus fir. Féadfaidh an tsraith ról, iompraíochtaí agus dearcthaí atá oiriúnach do mhná agus d’fhir (inscne’), de réir sochaithe a bheith mar chúis, iarmhairt agus meicníocht an ghaoil chumhachta, ó dhlúthréimse an teaghlaigh go dtí na leibhéil is airde de chinnteoireacht pholaitiúil. Is féidir le struchtúir agus institiúidí níos leithne freisin dáileadh na cumhachta a mhúnlú trí róil inscne a threisiú agus a bheith ag brath orthu.