Description

sposób, w jaki płeć kształtuje podział władzy na wszystkich poziomach społeczeństwa

Additional notes and information

Jednym z najbardziej nieustępliwych schematów w dystrybucji władzy jest schemat nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami. Role, zachowania i postawy określane przez społeczeństwa jako odpowiednie dla kobiet i mężczyzn („płeć”) mogą być powodem, konsekwencją i mechanizmem podziału władzy, od prywatnej sfery gospodarstwa domowego po najwyższe poziomy procesów podejmowania decyzji politycznych. Szersze struktury i instytucje także mogą kształtować dystrybucję władzy poprzez wzmacnianie ról płci i poleganie na nich.