Description

manieren waarop gender de verdeling van macht op alle niveaus in de maatschappij beinvloedt

Additional notes and information

Een van de meest hardnekkige patronen in de verdeling van macht is die van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen. Het pakket rollen, gedragingen en houdingen die maatschappijen als passend voor vrouwen en mannen (‘gender’) definiëren, kan de oorzaak, het gevolg en het mechanisme zijn van machtsverhoudingen, van de intieme omgeving van het huishouden tot de hoogste politieke besluitvormingsniveaus. Bredere kaders en instellingen kunnen ook de verdeling van macht vorm geven door genderrollen te versterken en zich daarop te verlaten.