Description

Načini na koje rod oblikuje raspodjelu moći na svim nivoima društva.

Additional notes and information

Jedan od najupornijih obrazaca u raspodjeli moći je nejednakost između žena i muškaraca. Skup uloga, ponašanja i stavova koje društva definišu kao prikladne za žene i muškarce („rod”) mogu biti uzrok, posljedica i mehanizam odnosa moći, od intimne sfere domaćinstva do najviših nivoa političkog odlučivanja. Šire strukture i institucije također mogu oblikovati raspodjelu moći jačanjem i oslanjanjem na rodne uloge.