Description

būdai, kuriais lytis daro poveikį galios paskirstymui visuose visuomenės lygmenyse

Additional notes and information

Vienas labiausiai įsišaknijusių galios paskirstymo pavyzdžių yra moterų ir vyrų nelygybės. Vaidmenų, elgesio ir požiūrių visuma, kurią visuomenė laiko tinkama moterims ir vyrams („socialinė lytis“), pradedant asmenine namų ūkio sritimi, baigiant aukščiausio lygmens politinių sprendimų priėmimu, gali būti lyčių galios santykių priežastimi, padariniu ir mechanizmu. Platesnės struktūros ir institucijos, stiprindamos lyčių vaidmenis ir pasikliaudamos jais, taip pat gali daryti poveikį galios pasiskirstymui.