Description

načini na koje rod oblikuje podjelu moći na svim razinama društva

Additional notes and information

Jedan od najupornijih uzoraka u raspodjeli moći je onaj koji se odnosi na neravnopravnost žena i muškaraca. Skup uloga, ponašanja i stavova koje društva definiraju kao prikladna za žene i muškarce ("rod") može biti uzrok, posljedica i mehanizam odnosa moći, od intimne sredine u obitelji do najviših razina političkog odlučivanja. Šire strukture i institucije također mogu oblikovati distribuciju moći pojačavanjem i oslanjanjem na rodne uloge.