Description

Мере усмерене на одређену групу и намењене уклањању и спречавању дискриминације или надокнађивању недостатака који произилазе из постојећих ставова, понашања и структура. Видети такође: позитивне мере (афирмативна акција)

Additional notes and information

Циљане мере имају за циљ фаворизовање приступа - давање предности припадника/ца одређених категорија људи, у овом конкретном случају, жена, и правима која су им загарантована, у истој мери као и припадницима других категорија, у овом случају, мушкарцима. Заједно са укључивањем родних питања, циљана акција је један од два приступа родној равноправности која се примењује у Европској унији.