Description

măsură specială destinată unui anumit grup cu scopul de a elimina și a împiedica discriminarea sau a compensa dezavantajele care decurg din atitudinile, comportamentele și structurile existente

Additional notes and information

Acțiunea specifică urmărește favorizarea accesului unor membrii ai anumitor categorii, în acest caz al femeilor, la drepturile care le sunt garantate în aceeași măsură cu membrii altor categorii, în cazul de față bărbații. Acțiunea specifică este împreună cu abordarea integratoare agenului, este una din cele două abordări ale egalității de gen implementate de Uniunea Europeană.