Description

konkrētai grupai paredzēti pasākumi, kuru mērķis ir izskaust un novērst diskrimināciju vai mazināt neizdevīgu stāvokli, ko rada pastāvošā attieksme, uzvedība un struktūras

Additional notes and information

Īpaša pasākuma mērķis ir veicināt noteiktu kategoriju cilvēku – šajā gadījumā sieviešu – piekļuvi viņiem garantētajām tiesībām tādā pašā apmērā, kā citu kategoriju cilvēkiem – šajā gadījumā vīriešiem. Kopā ar dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu īpašs pasākums ir viena no divām dzimumu līdztiesības pieejām, ko ieviesusi Eiropas Savienība.