Description

środek adresowany do konkretnej grupy i mający na celu eliminację lub zapobieganie dyskryminacji lub zrównoważenie niekorzystnej sytuacji wynikającej z istniejących postaw, zachowań i struktur

Additional notes and information

Szczególne działanie ma na celu poprawę dostępu członków pewnych kategorii osób, w tym konkretnym przypadku kobiet, do praw, które są im gwarantowane, w takim samym zakresie jak członkom innych kategorii, w tym konkretnym przypadku mężczyznom. Wraz z uwzględnianiem aspektu płci, szczególne działanie jest jednym z dwóch podejść do równości płci realizowanych przez Unię Europejską.