Description

opatření, která jsou zaměřena na určitou skupinu a jejichž cílem je odstranit diskriminaci a předcházet jí nebo kompenzovat znevýhodnění plynoucí ze současných postojů, chování a struktur

Additional notes and information

Účelem specifické akce je podporovat příslušníky určitých skupin, v tomto případě ženy, aby se jim dostalo stejného přístupu k zaručeným právům, jako mají příslušníci jiných skupin, v tomto případě muži. Specifická akce představuje spolu se začleňováním genderového hlediska jeden ze dvou přístupů k dosažení genderové rovnosti uplatňovaných Evropskou unií.