Description

Tiettyyn ryhmään suunnatut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on poistaa ja ehkäistä syrjintää tai korvata haittoja, jotka johtuvat vallitsevista asenteista, käyttäytymisestä ja rakenteista

Additional notes and information

Erityistoimet, joilla pyritään edistämään tiettyjen ihmisryhmien jäsenten, tässä tapauksessa naisten, mahdollisuuksia käyttää heille taattuja oikeuksia samalla tavoin kuin muiden ryhmien jäsenten, tässä tapauksessa miesten. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ohella erityistoimet ovat toinen kahdesta Euroopan unionin toteuttamista sukupuolten tasa-arvoa koskevasta lähestymistavasta.