Description

skupina mjera usmjerenih na određenu skupinu čiji je cilj uklanjanje i suzbijanje diskriminacije ili ublažavanje nepovoljnih položaja koji proizlaze iz stavova, ponašanja i struktura

Additional notes and information

Cilj je posebnih aktivnosti davanje prednosti članovima određenih kategorija ljudi, u ovom slučaju ženama, na uživanje zajamčenih prava u istoj mjeri u kojoj je to omogućeno drugim skupinama, u ovom slučaju muškarcima. Zajedno s uvođenjem rodne perspektive, posebne aktivnosti jedan su od dva pristupa rodnoj ravnopravnosti koji se provode u Europskoj uniji.