Description

tam tikrai grupei skirtos priemonės, kuriomis siekiama panaikinti diskriminaciją ir užkirsti jai kelią arba kompensuoti trūkumus, atsirandančius dėl egzistuojančių požiūrių, elgesio ir struktūrų

Additional notes and information

Konkečiais veiksmais siekiama sudaryti palankesnes galimybes tam tikrų kategorijų asmenims, šiuo atveju moterims, naudotis joms garantuojamomis teisėmis tuo pačiu mastu kaip ir kitų kategorijų asmenims, šiuo atveju vyrams. Kartu su lyčių aspekto integravimu konkretūs veiksmai yra vienas iš dviejų būdų lyčių lygybei Europos Sąjungoje įgyvendinti.