Description

bearta dírithe ar ghrúpa ar leith agus é mar aidhm acu idirdhealú a dhíchur nó a chosc nó míbhuntáistí a eascraíonn as dearcthaí, iompraíochtaí agus struchtúir atá ann cheana a chúiteamh

Additional notes and information

Tá sé mar aidhm ag gníomhaíocht shonrach rochtain níos éasca a bheith ag baill de chatagóirí áirithe daoine, sa chás áirithe seo, mná, ar chearta dá bhfuil siad rathaithe, a mhéid is atá baill de chatagóirí eile, sa chás áirithe seo, fir. In éineacht le príomhshruthú inscne, tá gníomhaíocht shonrach ar cheann den dá chur chuige maidir le comhionannas inscne a chuireann an tAontas Eorpach chun feidhme.