Description

valamely konkrét csoportra irányuló intézkedések, amelyek célja a diszkrimináció megszüntetése vagy megelőzése vagy a fennálló attitűdökből, viselkedésmódokból és struktúrákból eredő hátrányok ellensúlyozása

Additional notes and information

A különleges intézkedés célja annak elősegítése, hogy az emberek bizonyos kategóriái – jelen esetben a nők – a többi kategóriával – jelen esetben a férfiakkal – azonos mértékben hozzáférjenek az őket megillető jogokhoz.
A nemek közötti egyenlőség érvényesítésével együtt a különleges intézkedés egyike az Európai Unió által a nemek közötti egyenlőség vonatkozásában alkalmazott két megközelítésnek.