Description

ukrepi, usmerjeni na določeno skupino in namenjeni odpravi in preprečevanju diskriminacije ali izravnavi negativnih učinkov, ki izhajajo iz obstoječih stališč, vedenja in struktur

Additional notes and information

Poseben ukrep je namenjen podpiranju dostopa pripadnikov in pripadnic nekaterih kategorij ljudi, v tem konkretnem primeru žensk, do pravic, ki so jim zajamčene, v enakem obsegu kot pripadnikom drugih kategorij, v tem konkretnem primeru moškim.
Skupaj z integracijo načela enakosti spolov je poseben ukrep eden od dveh pristopov k enakosti spolov, ki ju izvaja Evropska unija.