Description

åtgärder som riktas mot en särskild grupp och vars avsikt är att undanröja och förhindra diskriminering eller att kompensera för ofördelaktigheter som beror på befintliga attityder, beteenden och strukturer

Additional notes and information

Specifika åtgärder syftar till att göra det lättare för vissa kategorier, i detta specifika fall kvinnor, att få tillgång till rättigheter som de är garanterade i samma grad som personer i andra kategorier, i detta specifika fall män. Tillsammans med jämställdhetsintegrering är specifika åtgärder ett av de två tillvägagångssätt för jämställdhet som används av Europeiska unionen.