Description

maatregelen die gericht zijn op een specifieke groep en bedoeld zijn om discriminatie weg te nemen en te voorkomen of om nadelen die voortvloeien uit bestaande attitudes, gedragingen en structuren, te compenseren

Additional notes and information

Specifieke actie is erop gericht te bevorderen dat leden van bepaalde categorieën mensen, in dit geval vrouwen, in dezelfde mate als leden van andere categorieën, in dit geval mannen, toegang hebben tot rechten die hun zijn gegarandeerd. Samen met de integratie van de genderdimensie in beleid is specifieke actie een van de twee benaderingen van gendergelijkheid die door de Europese Unie worden toegepast.