Description

ukrepi, namenjeni podpiranju oseb, ki pripadajo določenim kategorijam ljudi, v tem primeru žensk, pri tem, da lahko do pravic, ki so jim zajamčene, dostopajo v enakem obsegu kot osebe, ki pripadajo drugim kategorijam, v tem primeru moški

Additional notes and information

V nekaterih primerih je razlog, da pride do diskriminacije, dejstvo, da se uporablja enako pravilo za vse, brez upoštevanja ustreznih razlik. Zato da bi to odpravili in preprečili take primere, morajo vlade, delodajalci in ponudniki storitev ukrepati v smeri ustrezne prilagoditve pravil in praks, tako da z njimi upoštevajo razlike, to pomeni, da morajo nekaj storiti za to, da prilagodijo sedanje politike in ukrepe.
Pojem pozitivnih ukrepov se v mednarodnem pravu navadno nanaša na „posebne ukrepe“. Taki ukrepi se opisujejo z različnimi izrazi, ki imajo lahko tudi različne pomene in interpretacije v različnih nacionalnih okvirih in področjih uporabe. Najbolj znani izrazi so: zagotavljanje enakopravnosti, pozitivni ukrepi, pozitivno ukrepanje, prednostna obravnava, posebni ukrepi, posebno ukrepanje, obrnjena diskriminacija in pozitivna diskriminacija.