Description

Tegevus, mille eesmärk on muuta teatud inimrühmade (siin: naiste) juurdepääs neile tagatud õigustele samasuguseks nagu see on teistel inimrühmadel (siin: meestel)

Additional notes and information

Mõnikord leiab diskrimineerimine aset, sest sama reeglit kasutatakse kõigi puhul, kuid ei arvestata oluliste erinevustega. Et selliseid olukordi parandada ja ennetada, peavad valitsused, tööandjad ja teenusepakkujad tagama, et nad astuvad samme reeglite ja tavade kohandamiseks, et selliste erinevustega arvestada, st nad peavad midagi ette võtma, et kehtivat poliitikat ja meetmeid kohandada. Rahvusvahelises õiguses kasutatakse positiivsete meetmete kohta terminit „erimeetmed“. Nende meetmete kirjeldamiseks kasutatakse erinevaid termineid ja neil võib olla ka erinev tähendus olenevalt sellest, kuidas neid vastavas riigis tõlgendatakse ja mis valdkonnas rakendatakse.