Description

Izraz „pozitivne mjere” odnosi se na činove usmjerene na favorizovanje pristupa pripadnika određenih kategorija ljudi, u ovom konkretnom slučaju, žena, pravima koja su im zagarantovana, u istoj mjeri kao i pripadnicima drugih kategorija, u ovom konkretnom slučaju, muškarcima.

Additional notes and information

U nekim slučajevima razlog zbog kojeg dolazi do diskriminacije je taj što se isto pravilo primjenjuje na sve bez uzimanja u obzir relevantnih razlika. Da bi ispravili i spriječili takvu situaciju, vlade, poslodavci i pružaoci usluga moraju se potruditi da preduzmu korake za prilagođavanje svojih pravila i praksi tako da u obzir uzimaju i takve razlike – to jest, moraju učiniti nešto da prilagode trenutne politike i mjere. Koncept pozitivnih mjera u međunarodnom pravu se obično naziva „posebnim mjerama”. Takve mjere su opisane različitim izrazima, koji također mogu imati različito značenje i tumačenje koje im je dato u različitim državnim kontekstima i oblastima njihove primjenljivosti. Najpoznatiji pojmovi su: afirmativna akcija ili afirmativne mjere; pozitivna akcija; preferencijalni tretman; posebne mjere; specifična akcija; obrnuta diskriminacija; te pozitivna diskriminacija.