Description

åtgärd som syftar till att gynna tillgången till rättigheter som de är garanterade för vissa kategorier av människor, i detta fall kvinnor, i samma utsträckning som medlemmar av andra kategorier, i detta fall män

Additional notes and information

I vissa fall beror förekomsten av diskriminering på att samma regler tillämpas på alla utan hänsyn till relevanta skillnader. För att åtgärda och förhindra denna typ av situation måste regeringar, arbetsgivare och tjänsteleverantörer säkerställa att de vidtar åtgärder för att anpassa sina regler och sin praxis för att ta hänsyn till sådana skillnader, dvs. de måste göra något för att anpassa befintlig politik och befintliga åtgärder.
Begreppet positiva åtgärder hänvisas i allmänhet till som särskilda åtgärder i internationell lagstiftning. Sådana åtgärder beskrivs med olika termer som även kan ges olika betydelse och tolkning i olika nationella kontexter och områden för deras tillämplighet. De mest kända termerna är: aktiva åtgärder, positiv särbehandling, särskilda åtgärder och omvänd diskriminering.