Description

actie die erop gericht is te bevorderen dat leden van bepaalde categorieën mensen, in dit specifieke geval vrouwen, in dezelfde mate als leden van andere categorieën, in dit specifieke geval mannen, toegang hebben tot rechten die hun zijn gewaarborgd

Additional notes and information

In sommige gevallen is de reden waarom er sprake wordt geacht te zijn van discriminatie, gelegen in het feit dat dezelfde regel op iedereen wordt toegepast zonder rekening te houden met relevante verschillen. Om een dergelijke situatie te verhelpen en te voorkomen, moeten regeringen, werkgevers en dienstverleners ervoor zorgen dat ze stappen nemen om hun regels en praktijken aan te passen zodat wel rekening wordt gehouden met dergelijke verschillen. Zij moeten dus iets doen om bestaand beleid en bestaande maatregelen aan te passen. Positieve maatregelen worden met verschillende termen beschreven, die bovendien in verschillende nationale contexten en toepassingsgebieden een verschillende betekenis kunnen hebben en verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. De meest gangbare termen zijn: positieve actie, voorkeursbehandeling en positieve discriminatie.