Description

foranstaltning, der sigter mod at give personer i bestemte grupper, i dette tilfælde kvinder, adgang til rettigheder, som de er sikret, i samme omfang som personer i andre grupper, i dette tilfælde mænd

Additional notes and information

I nogle tilfælde er årsagen til, at der sker forskelsbehandling, at den samme regel gælder for alle uden hensyntagen til relevante forskelle. For at afhjælpe og forhindre denne slags situationer skal regeringer, arbejdsgivere og serviceudbydere sikre, at de tilpasser deres regler og praksis for at tage hensyn til sådanne forskelle - det vil sige, at de skal gøre noget for at tilpasse de nuværende politikker og foranstaltninger. Begrebet positive foranstaltninger anvendes generelt i international lovgivning som "særlige foranstaltninger". Sådanne foranstaltninger beskrives med forskellige udtryk, som også kan have forskellig mening og fortolkning afhængigt af de forskellige nationale kontekster og anvendelsesområder. De mest kendte udtryk er: positiv særbehandling eller positive foranstaltninger, fortrinsbehandling, særlige foranstaltninger, specifikke foranstaltninger, omvendt forskelsbehandling og positiv forskelsbehandling