Description

działanie mające na celu wspieranie dostępu dla członków pewnych kategorii osób, w tym konkretnym przypadku kobiet, do zagwarantowanych im praw, w takim samym zakresie jak członkowie innych kategorii, w tym konkretnym przypadku mężczyźni

Additional notes and information

W niektórych przypadkach dyskryminacja pojawia się z uwagi na fakt, że te same zasady stosuje się do wszystkich bez uwzględnienia istotnych różnic. Aby zaradzić i zapobiegać takiej sytuacji, rządy, pracodawcy i dostawcy usług muszą zagwarantować, że podejmą kroki w celu dostosowania swoich zasad i praktyk, aby wziąć pod uwagę takie różnice – tj. muszą zrobić coś, aby dostosować obecne polityki i środki. Koncepcja pozytywnego środka powszechnie jest określana w prawie międzynarodowym jako „specjalny środek”. Taki środki są opisywane za pomocą różnych terminów, które mogą mieć różne znaczenia i interpretacje w różnych kontekstach krajowych i obszarach ich stosowania. Najbardziej znane terminy to: akcja afirmatywna lub środki afirmatywne; działanie pozytywne, preferencyjne traktowanie; środki specjalne; szczególne działania; odwrotna dyskryminacja i dyskryminacja pozytywna.