Description

Toimi, jonka tarkoituksena on edistää tiettyjen ihmisryhmien, tässä tapauksessa naisten, oikeuksien toteutumista yhtä lailla kuin muiden ryhmien, tässä tapauksessa miesten

Additional notes and information

Joissakin tapauksissa syy syrjinnän ilmenemiseen johtuu siitä, että samoja sääntöjä sovelletaan kaikkiin ottamatta huomioon asiaankuuluvia eroja. Tällaisen tilanteen korjaamiseksi ja estämiseksi hallitusten, työnantajien ja palveluntarjoajien on taattava, että ne toteuttavat toimenpiteitä sääntöjensä ja käytäntöjensä muokkaamiseksi siten, että kyseiset erot voidaan ottaa huomioon, eli niiden on tehtävä jotakin nykyisten toimintalinjojen ja toimenpiteiden muokkaamiseksi.