Description

Израз „позитивне мереˮ односи се на акције усмерене на фаворизовање приступа припадника одређених категорија људи, у овом конкретном случају, жена, правима која су им загарантована, у истој мери као и припадницима других категорија, у овом конкретном случају, мушкарцима. Видети такође: привремене специјалне мере; циљане мере

Additional notes and information

У неким случајевима разлог због кога долази до дискриминације је тај што се исто правило примењује на све без узимања у обзир релевантних разлика. Да би исправили и спречили такву ситуацију, владе, послодавци и пружаоци услуга морају се потрудити да предузму кораке за прилагођавање својих правила и пракси како би узели у обзир такве разлике - то јест, морају учинити нешто да прилагоде тренутне политике и мере. Концепт позитивних мера у међународном праву се обично назива „посебним мерамаˮ. Такве мере су описане различитим терминима, који такође могу имати различито значење и тумачење које им је дато у различитим националним контекстима и областима њихове применљивости. Најпознатији појмови су: афирмативна акција или афирмативне мере; позитивна акција; преференцијални третман; посебне мере; специфична акција; обрнута дискриминација; и позитивна дискриминација.