Description

Действие, насочено към насърчаване на достъпа на определени групи хора, в този конкретен случай - жените, до гарантираните им права, в същата степен, както и членовете на други групи, в този случай - мъжете.

Additional notes and information

В някои случаи причината за възникване на дискриминацията се дължи на факта, че едно правило се прилага към всички без отчитане на съответните разлики. За да се коригира и предотвратява такъв вид ситуация, правителствата, работодателите и доставчиците на услуги трябва да гарантират, че предприемат стъпки за коригиране на своите правила и практики с цел отчитане на тези разлики, тоест те трябва да направят нещо, за да коригират текущите политики и мерки. Концепцията за позитивна мярка като цяло се използва в международното право като „специални мерки“. Тези мерки са описани с различни термини, но е възможно да имат и различно значение и тълкуване според различните видове национален контекст и областите на тяхната приложимост. Най-широкоизвестните термини са: утвърдителни действия или утвърдителни мерки, позитивни действия; преференциално третиране; специални мерки; специфични действия, позитивна дискриминация и положителна дискриминация.