Description

cíl spočívající v pochopení a zohlednění sociálních a kulturních faktorů, které vedou k vyloučení a diskriminaci na základě pohlaví v nejrůznějších oblastech veřejného a soukromého života

Additional notes and information

Zaměřuje se zejména na případy strukturálního znevýhodnění v postavení a roli žen.