Description

politikker og programmer, der tager højde for de særlige forhold i henholdsvis kvinders og mænds liv, samtidig med at de sigter mod at udrydde uligheder og fremme ligestilling mellem kønnene, herunder en ligelig fordeling af ressourcer, idet der tages højde for kønsaspektet