Description

Soopõhise tõrjutuse ja soolise diskrimineerimise teket mõjutavate ühiskondlike ja kultuuriliste teguritega arvestamine ning nende mõistmine avaliku ja eraelu eri sfäärides

Additional notes and information

See keskendub peamiselt naiste positsioonide ja rollide struktuurse ebavõrdsuse juhtumitele.