Description

dírithe ar na tosca sochaíocha agus cultúrtha a bhaineann le heisiamh agus idirdhealú inscne sna réimsí is éagsúla den saol poiblí agus príobháideach a thuiscint agus a chur san áireamh

Additional notes and information

Díríonn sé go príomha ar chásanna faoi mhíbhuntáiste struchtúrach i riochtaí agus róil na mban.