Description

Родна осетљивост има за циљ разумевање и узимање у обзир друштвених и културних фактора који су саставни део родне искључености и дискриминације у најразличитијим сферама јавног и приватног живота. Фокусира се углавном на случајеве структурних неједнакости у положајима и улогама жена. Видети такођe: родно осетљив

Additional notes and information

Фокусира се углавном на случајеве структурних неједнакости у положајима и улогама жена.