Description

ambition att förstå och ta hänsyn till de samhälleliga och kulturella faktorer inbegripna i könsbaserad exkludering och diskriminering inom de mest skilda områdena av det offentliga livet och privatlivet

Additional notes and information

Dess fokus är främst på förekomsten av strukturellt missgynnande när det gäller kvinnors ställningar och roller.