Description

għan ta’ fehim u ta’ kunsiderazzjoni tal-fatturi soċjetali u kulturali involuti fl-esklużjoni u d-diskriminazzjoni bbażati fuq il-ġeneru fl-isferi l-aktar diversifikati tal-ħajja pubblika u privata

Additional notes and information

Dan jiffoka wkoll fuq istanzi ta' żvantaġġ strutturali fil-pożizzjonijiet u r-rwoli tan-nisa.