Description

modalitate de a înțelege și a lua în considerare factorii sociali și culturali implicați în excluderea și discriminarea pe criterii de gen în cele mai diverse domenii ale vieții publice și private

Additional notes and information

se referă în principal la situaţii de dezavantajare structurală în ceea ce priveşte pozițiile și rolurile femeilor.