Description

Институције задужене за промоцију, анализу, надгледање и подржавање једнаког третмана у националном контексту.

Additional notes and information

Ова тела могу бити део агенција са одговорношћу на националном нивоу за одбрану људских права или заштиту појединачних права. Тела за равноправност су надлежна за: (а) пружање независне помоћи жртвама дискриминације у спровођењу њихових притужби на дискриминацију, (б) спровођење независних истраживања која се тичу дискриминације и објављивање независних извештаја, и (ц) давање препорука о било којем питању везано за такву дискриминацију. Они могу имати релативно специфичан мандат везан за дискриминацију на основу рода и пола, или шири мандат за сузбијање дискриминације по различитим основама, укључујући старост, инвалидитет, род и пол, расу или етничко порекло, религију или уверење, сексуалну оријентацију или родни идентитет.