Description

az egyenlő bánásmód nemzeti szinten történő előmozdításával, elemzésével, nyomon követésével és támogatásával megbízott szerv

Additional notes and information

Ezek a szervek működhetnek az emberi jogok védelméért vagy a személyhez fűződő jogok védelméért nemzeti szinten felelős hivatalok részeként. Az esélyegyenlőségi szervek hatásköre a következőkre terjed ki: a) független segítségnyújtás a hátrányos megkülönböztetés áldozatai számára a diszkriminációval kapcsolatos panaszaik érvényesítése során, b) független felmérések készítése a hátrányos megkülönböztetés témájában és független jelentések közzététele, valamint c) ajánlások kiadása bármely, hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos kérdésben. Az esélyegyenlőségi szervek rendelkezhetnek viszonylag konkrét megbízatással a biológiai és a társadalmi nemen alapuló megkülönböztetés vonatkozásában, vagy szélesebb körű megbízatással a különféle okokon, köztük az életkoron, a fogyatékosságon, a biológiai és a társadalmi nemen, a faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetéssel szembeni fellépésre irányulóan.