Description

struktūra, kas pilnvarota veicināt, analizēt, pārraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu attieksmi valsts kontekstā

Additional notes and information

Šīs struktūras var veidot aģentūru daļu ar pienākumu valsts līmenī aizstāvēt cilvēktiesības vai nodrošināt personas tiesības. Līdztiesības atbalsta struktūru kompetencē ir a) neatkarīgas palīdzības sniegšana diskriminācijas upuriem diskriminācijas sūdzību iesniegšanā, b) neatkarīgu apsekojumu par diskrimināciju izpilde un neatkarīgu ziņojumu publicēšana un c) ieteikumu sniegšana par jebkādu ar diskrimināciju saistītu jautājumu. Tām ir diezgan specifiskas pilnvaras saistībā ar dzimumdiskrimināciju un dzimtisko diskrimināciju vai plašākas pilnvaras novērst diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ, tostarp vecuma, invaliditātes, dzimuma un dzimtes, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, dzimumorientācijas vai dzimumidentitātes dēļ.