Description

Институције задужене за промоцију, анализу, надгледање и подржавање једнаког третмана у државном контексту.

Additional notes and information

Ова тијела могу бити дио агенција са одговорношћу на државном нивоу за одбрану људских права или заштиту појединачних права. Тијела за равноправност су надлежна за: (а) пружање независне помоћи жртвама дискриминације у спровођењу њихових притужби на дискриминацију, (б) спровођење независних истраживања која се тичу дискриминације и објављивање независних извјештаја, и (ц) давање препорука о било којем питању везано за такву дискриминацију. Они могу имати релативно специфичан мандат везан за дискриминацију на основу рода и пола, или шири мандат за сузбијање дискриминације по различитим основама, укључујући старост, инвалидитет, род и пол, расу или етничко поријекло, религију или увјерење, сексуалну оријентацију или родни идентитет.