Description

Institucije zadužene za promociju, analizu, nadgledanje i podržavanje jednakog tretmana u državnom kontekstu.

Additional notes and information

Ova tijela mogu biti dio agencija sa odgovornošću na državnom nivou za odbranu ljudskih prava ili zaštitu pojedinačnih prava. Tijela za ravnopravnost su nadležna za: (a) pružanje nezavisne pomoći žrtvama diskriminacije u provođenju njihovih pritužbi na diskriminaciju, (b) provođenje nezavisnih istraživanja koja se tiču diskriminacije i objavljivanje nezavisnih izvještaja, i (c) davanje preporuka o bilo kojem pitanju vezano za takvu diskriminaciju. Oni mogu imati relativno specifičan mandat vezan za diskriminaciju na osnovu roda i spola, ili širi mandat za suzbijanje diskriminacije po različitim osnovama, uključujući starost, invaliditet, rod i spol, rasu ili etničko porijeklo, religiju ili uvjerenje, seksualnu orijentaciju ili rodni identitet.