Description

organism competent în promovarea, analiza, monitorizarea și sprijinirea egalității de tratament în context național.

Additional notes and information

Aceste organisme pot face parte din agenții cu responsabilități la nivel național în apărarea drepturilor omului sau protecția drepturilor individuale. Organismele de promovare a egalității au competența de (a) a acorda asistență independentă victimelor discriminării în procedurile legate de plângerile pentru discriminare înaintate (b) a desfășura anchete independente privind discriminarea, a publica rapoarte și (c) a face recomandări cu privire la orice problemă în legătură cu această discriminare. Ele pot avea o competență relativ specifică în legătură cu discriminarea pe criterii de sex și de gen sau o competență mai amplă de a contracara discriminarea pe o serie întregă de criterii și anume vârstă, handicap, sex și gen, rasă sau origine etnică, religie sau credință, orientare sexuală sau identitate de gen.