Description

et organ, der har mandat til at fremme, analysere, overvåge og støtte ligebehandling i en national kontekst

Additional notes and information

Disse organer kan være del af agenturer, der på nationalt plan har ansvar for at forsvare menneskerettighederne eller at sikre individuelle rettigheder. Ligestillingsorganerne har kompetence til a) at yde uafhængig bistand til ofre for forskelsbehandling i forbindelse med deres klage over forskelsbehandling, b) at udføre uafhængige undersøgelser vedrørende forskelsbehandling og offentliggøre uafhængige rapporter, og c) at fremsætte henstillinger om spørgsmål i forbindelse med forskelsbehandling. De kan have et relativt specifikt mandat med udgangspunkt i forskelsbehandling på grundlag af køn, eller de kan have et bredere mandat til forebyggelse af forskelsbehandling på en række områder, herunder alder, handicap, køn, race eller etnicitet, religion eller tro, seksuel orientering eller kønsidentitet.