Description

Elimet, joiden tehtävänä on edistää, analysoida, valvoa ja tukea tasa-arvoista kohtelua kansallisesti

Additional notes and information

Nämä elimet voivat kuulua virastoihin, joilla on kansallisella tasolla vastuita ihmisoikeuksien puolustamisessa ja henkilökohtaisten oikeuksien turvaamisessa. Tasa-arvoelimillä on toimivalta a) antaa riippumatonta apua syrjinnän uhreille syrjintää koskevien valitusten esittämisessä, b) tehdä riippumattomia tutkimuksia syrjinnästä ja julkaista riippumattomia raportteja ja c) antaa suosituksia mistä tahansa tällaiseen syrjintään liittyvästä kysymyksestä. Niillä voi olla rajatumpi, erityisesti biologisen ja sosiaalisen sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää koskeva tehtävänanto, tai laajempi, kaikkien syrjintäperusteiden, kuten iän, vammaisuuden, biologisen ja sosiaalisen sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaaliseen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvaa syrjintää koskeva tehtäväanto.