Description

orgaan dat de opdracht heeft gelijke behandeling in de nationale context te bevorderen, analyseren, monitoren en ondersteunen

Additional notes and information

Deze instanties kunnen deel uitmaken van agentschappen met verantwoordelijkheden op nationaal niveau voor het verdedigen van mensenrechten of het beschermen van individuele rechten. Gelijkheidsorganen zijn bevoegd om (a) onafhankelijke steun te bieden aan slachtoffers van discriminatie bij het indienen van hunklachten over discriminatie, (b) onafhankelijke onderzoeken uit te voeren inzake discriminatie en onafhankelijke rapporten te publiceren, en (c) aanbevelingen te doen omtrent ieder onderwerp dat betrekking heeft op dergelijke discriminatie. Ze kunnen een relatief specifiek mandaat hebben inzake discriminatie op grond van sekse en geslacht, of een breder mandaat om discriminatie op een reeks van gronden te bestrijden, waaronder leeftijd, handicap, sekse en geslacht, ras of etnische afkomst, religie of geloof, seksuele gerichtheid of genderidentiteit.