Description

wszelkie metody wymagające konsultacji międzyludzkich, takie jak grupy robocze lub sterujące, ośrodki analityczne; katalogi, bazy danych i schematy organizacyjne; konferencje i seminaria; posiedzenia i przesłuchania