Description

jakákoli metoda, která vyžaduje konzultace mezi lidmi, například pracovní nebo řídící skupiny, think-tanky, adresáře, databáze a organizační schémata, konference a semináře, slyšení