Description

Всеки метод, който изисква консултации, като например работни групи или групи за управление, мозъчни тръстове; директории, бази данни и организационни графики; конференции и семинари; изслушвания.