Description

akákoľvek metóda, ktorá si vyžaduje interpersonálne konzultácie, napríklad pracovné alebo riadiace skupiny, odborné obce (think-tanks), adresáre, databázy a organizačné grafy, konferencie a semináre, vypočutia